2021-09-14 16:21:05

Povídání s Anežkou o Anežce

0A3606ED-9656-4371-9D83-5388B7748A28.jpeg

Anežka se oblastí seberozvoje zabývá už 17let. Profesně vede lidi ke spokojenějšímu životu 12let. Začala jako pedagog volnočasových aktivit u her, které rozvíjí osobnost člověka. To jí však ale nestačilo, a tak vystudovala další dva několikaleté terapeutické výcviky, aby se mohla dotýkat i rozvoje duše. Pak přišlo na řadu tělo. Udělala si masérské kurzy, aby mohla pečovat i o chrám, ve kterém duše sídlí. Vede semináře rodinných konstelací, zabývá se prací s esenciálními oleji a také vytvořila překrásný Lunadář, který slouží jako pomůcka pro vnímání hlubších souvislostí v ženském cyklu. Anežka pracuje s celým člověkem. A přestože zná obecné mechanismy, její přístup je ryze individuální. Sama o sobě tvrdí, že je člověkolog.

Anežko, co pro tebe znamená člověkolog?

Člověkolog je někdo, kdo se zabývá celým systémem člověka. To znamená, jeho tělem, emocemi, jeho způsobem myšlení, jeho sociálním a rodinným zázemím a jeho spiritem.

To je docela široké spektrum působnosti.

Ano, je. Taky nejsem odborník na vše. Pomáhám především člověku nalézt spojení mezi duší a tělem. Proto jde o souhru. Souhra je o propojení. Navíc v radosti. Pokud je ale v nějaké z této oblastí téma, na které už má kapacita nestačí, předávám typy na další způsoby práce se sebou samým a nalezení kompetentnějších profesionálů. Např. když se zjistí, že je třeba změnit především stravovací návyky, tak musím člověka předelegovat na poradce pro výživu nebo naturopata. Pokud je ale stěžejní téma např. v oblasti rodiny, energetického systému nebo blokád v těle, tam mohu nabídnout širší paletu svých znalostí.

Anežko a jaký je tvůj oblíbený citát?

Od Mahátma Gándhí – Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.

Další úžasné a nepřeberně krásné informace o Anežce, její práci i životní cestě naleznete na jejích webových stránkách:

www.souhra.eu