Ceník

LEKCE HOT JÓGY 60 MIN 240,–

LEKCE 60 MIN / 90 MIN 190,–

SOUKROMÉ HODINY 600,–

ZAPŮJČENÍ RUČNÍKU 20,–

KREDITOVÉ PŘEDPLATNÉ:

KREDIT 1000,– BONUS 80 KREDITŮ

Sleva 8%. Cena hot lekce 220,–, cena klasické lekce 175,–

KREDIT 2000,– BONUS 250 KREDITŮ

Sleva 12.5%. Cena hot lekce 210,–, cena klasické lekce 166,–

KREDIT 3000,– BONUS 480 KREDITŮ

Sleva 16%. Cena hot lekce 200,–, cena klasické lekce 160,–

Studentská sleva 33% z jakékoliv skupinové lekce jógy

Slevu je možné uplatnit pouze po předložení dokladu prokazující status studenta (např. ISIC karta). Sleva je nepřenosná a platí vždy na osobu uvedenou na dokladu. Pro její uplatnění je VŽDY nutné kontaktovat studio a nejprve se na tomto domluvit. Z běžného kreditu ji uplatnit nelze.

Platnost kreditů jsou 3 měsíce. Kredity jsou přenositelné (krom kreditů zlevněných, studentských). Z lekce je nutné se odhlásit nejpozději 24 hodin předem. Při neodhlášení se z lekce 24 h před začátkem dané hodiny, se úhrada za lekci stává nevratnou a je použita jako storno poplatek.