Články

2022-11-03 14:21:56

Cranio sakrální terapie

A763477C-BE28-4F80-B6EC-B51860FD0A3F.jpeg

.

2022-02-12 16:35:18

Jak používat jógové karty.

87DCBAE5-BA7F-47AA-BEAF-E25CDB134B71.jpeg

Používání jóga karet skýtá velké množství možností, stylů, interpretací i užití. Myslím, že jsou natolik univerzální zároveň individuální, nakolik jste individuální a univerzální vy sami. Pokusím se přiblížit alespoň pár nápadů, tipů i myšlenek, jak práci s nimi uchopit.

  1. Jako první způsob zmíním způsob mé nátuře nejbližší. A tím je INTUITIVNÍ TAHAČKA. Způsob práce s kartami formou „intuitivní tahačky“ je zcela jednoduchý a přirozený. Uchopím balíček karet, klidně si i zavřu oči (když chci tento způsob ještě „jó“ povýšit, sednu si, zklidním se, chvilku se zasoustředím na dech, teprve poté postupuji dál) a intuitivně vytáhnu tolik karet, kolik cítím, že je pro tuto chvíli akorát. Poté vezmu vytažené karty, prohlédnu si je a seřadím tak, aby vytvořily příjemnou, zajímavou lekci jógy. Takto seřazené kartičky položím před začátek podložky a vrhnu se do akce (=cvičení). Dost často se stane, že do takto postavené lekce zařadím ještě mnoho jiných a dalších ásán, neboť zrovna v danou chvíli se to prostě hodí.
  2. Druhý způsob může být již více analytický. Říkám mu ORGANIZOVANÝ ZÁMĚR. Při práci s kartami přes „organizovaný záměr“ karty rozložím po podložce (obrázkem vzhůru, samozřejmě) a poté vybírám jednotlivé ásány, dechové techniky, dle záměru, který s touto lekcí jógy mám. Poté postupuji stejně jako v bodě prvním. Seskládám, rozložím a cvičím.
  3. Dalším způsobem, je způsob pro extra organizované analytiky. A jmenuje se „SUPER ŘÍZENÁ NESVODOBA“. Už z názvu je lehce odvoditelné, nakolik je mi tato varianta vlastní. Ovšem! To absolutně neznamená, že je špatná. Vůbec ne. Dost možná je mnohem více progres přinášející než „má“ intuitivní tahačka. Nicméně. Je, zcela jasně určena všem jogínům milující jasný směr, striktní pravidla možná až vojenský smysl pro řád. Technika „super řízené nesvobody“ spočívá v následujícím. Karty vezmu a rozřadím, dle jednotlivých cviků a záměrů. Tedy například – všechny stojné pozice, všechny pozice v lehu, v kleku. Nebo dle jejich účinků a působení – a tady může být rozřazení rozčleněno ještě do dalších podskupin. Např. dle zdravotních účinků jednotlivých pozic. Nebo na to, jaké svalové struktury dané ásany posilují. No zkrátka.(Milovníci schémat, plánů, tabulek, škatulek a kdo ví čeho ještě, jistě naprosto chápou a vidí v hlavně již ty silnice, linie možných skupin, podskupin, pod-podskupin. Tak tedy dál.) Takto si kartičky rozdělím, rozčlením. Poté z nich uspořádám organizované hromádky a teprve poté cvičím. První den hromádku A, další den hromádku B, třetí den hromádku C… a tak dále, a tak dále .. než mi dojdou hromádky. A pak buď celý tento systém znovu opakuji, a nebo své škatulky poupravím a pak zase jedu dál dle nastaveného, předem striktně a jasně naplánovaného řádu… Uffff… opotila jsem se, jen jsem to psala. Nicméně systematici jistě chápou a jásají.
  4. Další způsob je způsob „DETAILISTA“. Takový detailista si vezme kartičku (pozor.. detailista ještě také může být rozčleněný např. na detailista intuitik, detailista systémák, detailista vědátor a tak podobně, ale doufám, že to už zde nemusím dále rozvíjet. Další podobná rozčlenění, pod-členění,.. Neboť z výše uvedeného je to jasné), tuto jednu kartičku daný detailista začne prohlížet, studovat. Studuje text, studuje fotografii. Dle povahového naturelu buď jde ásanu zkusit hned, jen co kartu vytáhl a až teprve poté studuje text. A nebo ji nejdříve, skoro až mikroskopicky zkoumá, vědátorsky mudruje, přemítá, rozmýšlí a teprve poté se vrhá do nácviku pozice jež si vytáhl. Technika detailista je opět variabilní v tom, zda detailně zkouším pouze jednu jedinou ásánu denně či podrobím bližšímu zkoumání více pozic najednou.
  5. Další technika je technika spíše technikou, pro kterou karty vznikly a to technika „TO NE JÁ, TO VY“. Tato technika je určena spíše pro lektory jógy. Všichni co mne znají osobně, z jógových hodin vědí, jak to se mnou je. Sejdeme se na hodině, zahlásím, že dnes to bude „lehárko a klídeček“ , nu a ejhle… z odpočinkové lekce jógy se nějakým divem stane ukázková lekce power jógy. A proto jsou zde tyto karty a technika „to ne já, to vy“. Spočívám v následujícím. Jogíni se sejdou na hodině, každý intuitivně vytáhne kartu (aniž by se předem podíval na obrázek ásany) a předá lektorovi. Vytažené karty poté všichni společně poskládají do smyslu plné, příjemné lekce a hurá, jdou cvičit. Studenti se tedy aktivně podílejí na tvorbě lekcí, zároveň lektora nemohou vinit z náročné lekce (teď si dělám trošku legraci), ale také tato hodina dostává neotřelý, originální, intuitivní náboj přítomného okamžiku.

…Tak…

Myslím, že těchto pět bodů by mohlo stačit. Ano vím, mohla bych přisazovat další a další návody, tipy a představy, co si s kartami počít. Nicméně. Nejenomže si myslím, že pakliže jste článek dočetli až sem, máte úžasnou výdrž. Ale také si myslím, že máte určitě mnoho svých vlastních perfektních nápadů jak karty využít (tedy kromě takových jako – skvělé podtácky pod kávu, vínečko, poličková dekorace či klínek pod kývající se stůl).

Budou moc ráda, když Vám karty budou přinášet radost, hravost i pozitivně strávený čas sami se sebou. Budu také ráda, pokud se mnou budete chtít sdílet svoji cestu. Kdykoliv by jste to tak cítili, můžete se na mne obrátit. Povyprávět, posdílet, poreferovat, jak se Vám s kartami a jógou daří. Držím palce, ať jsou Vaše posuny laskavé, přesto radostné.

1BA264A6-277C-4698-9B22-89F9DDCB0FE5.jpeg

Tato jógová pomůcka vznikla z touhy po prostředku, který pomůže nejen obohatit a ozvláštnit lekce jógy, jenž pro „své“ klienty vedu, ale také přinést svým „svěřencům“ větší pocit sounáležitosti, důležitosti a osobní angažovanosti během společně stráveného času. A jak už to někdy bývá, nenalezla jsem na trhu takové karty, které by vyhovovaly mým požadavkům. Také jsem odmítala vynaložit poměrně dost finančních prostředků za něco, s čím nejsem 100% v souladu. Rozhodla jsem se tedy, že si vytvořím karty vlastní. Pro sebe. Ovšem v průběhu realizace na mne stále více doléhaly myšlenky… -Proč bych je měla dělat jen pro sebe? Proč mám trávit tolik hodin času s něčím, co bude k užitku pouze pro mne samotnou? Co když, je těch, jenž by podobné karty ocenily, mnohem více? Co když to co předávám, je přesně „to ono“ pro mnoho dalších a toto může být jediný způsob jak jim „to“ předat, jak se s nimi spojit? Co když i takto mohu „pohladit, nasměrovat a rozvibrovat“ zatoulané duše hledající sami sebe, aniž bychom se kdy potkali tváří v tvář? Není pak tedy škoda, mít tento prostředek sobecky schovaný v šuplíku a nepodělit se o něj s ostatními? –

Nu a tak se stalo, že světlo světa spatřily tyto kartičky. Kartičky, které jsou nakonec mnohem více určeny Vám, všem ostatním jogínům, než mne samotné. Je mi velkou ctí, pokud je držíte v ruce a rozhodli jste se jít cestou jógy spolu se mnou. Bude splněným snem, pakliže Vás, při rozložení si karet na podložku, natolik vtáhnou do děje, že budete mít pocit jako bychom cvičili společně, bok po boku.

Při práci s nimi se můžete nechat vést intuicí a nebo také postupovat zcela organizovaně. Tak jak je vlastní Vám, vašemu nastavení i cítění. Pro milovníky plánů, návodů i jasné struktury jsem připravila také článek s názvem – Jak používat jógové karty – , kde naleznete další informace i tipy, co si s balíčkem zelenkavých papírků počít.

Jo a PS: Ve vývoji také hrálo prim to, jak moc sama o sobě miluji všechny možné kartičky, karty, diáře,… (jen výkladových sad karet mám už asi 5 a nejsem žádný kartář.. navíc mne velmi zkrátka i při zemi drží můj skvělý manžel, díky za to). Ovšem, pro svoji vlastní chaotičnost, nestálost a neschopnost jít dle pravidel, dle předem určeného návodu i řádu bylo jasnou volbou vytvoření něčeho, kde budu moci plně využívat vlastní dar intuice, momentálního okamžiku a přítomného plynutí. Tímto se tedy omlouvám všem, řádu milujícím, analyticky smýšlejícím bytostem. Karty neobsahují žádné číslice, označení, pořadové znaky, rozčlenění, natož tabulkové obsahy. Jsou zcela minimalistické, v pojetí schématického rozřazovaní. Možná. Nejsou ani minimalistické. Prostě žádné nemají. Ovšem jsou absolutně svobodné, fantazii rozvíjející, a osobitost v přístupu každého, podporující.

Doufám, že Vám přinesou radost a stanou se Vaši srdeční záležitostí stejně tak, jako jsou pro mne.

2021-09-10 23:41:17

Hatha jóga

E06D4E85-C08D-4020-8824-3364957879C3.jpeg

Hatha yoga je specifický systém jógy, jehož hlavní součástí jsou ásany (pozice těla), pránájáma (ovládání dechu) a koncentrace/me­ditace (zklidnění mysli).

Název této jógy vznikl spojením slabik ha, což představuje sluneční energii, mužnost, sílu, energii, den a tha, což je měsíční energie, ženská, plovoucí, klidná, emocionální. Název tedy definuje základní myšlenku hatha jógy – vyrovnání dvou základních energií. Yin/Yang, Ida/Pingala, emoce/racionalita… Hatha jóga se soustředí na ovládnutí těla, jeho pročištění a udržení ve zdravém, dokonalém stavu. Jedná se o očistu celého organismu, jak duševní, tak fyzickou.

Hatha jóga je velice komplexní verzí jógy, jejíž kořeny sahají tisíce let zpět. V prapůvodní praxi této jógy byla jediná ásana. A to sukhasana. Tedy pohodlný sed. Až poměrně později začala Hatha jóga zařazovat i další jógové ásany, jenž pomáhaly praktikantovi v očistě tělesných struktur.

My dnes známe Hatha jógu převážně jako klidnější lekce jógy, kdy v ásánách setrváme o něco déle, než v praxích jiných. Obvykle to bývá mezi 5 až 10 dechy. Jednotlivé ásánové sekvence, jsou velmi často „oddělovány“ odpočinkovou pozicí – balásanou, tedy pozicí dítěte. Při praxi Hatha jógy je dostatek času proto, abychom si lépe uvědomili náš dech v návaznosti na jednotlivé ásany, jeho proudění a díky tomu se s ním mnohem rychleji naučili správně pracovat. Je tedy vhodná pro úplné začátečníky, i pro ty z Vás, kteří chtějí vejít hlouběji do tajů jógy a nepoznat jen ásany, ale i v nich vydržet pomocí dechu, soustředění, nehybnosti. Zcela nechat ásanu promluvit, kde dýchá, kde ji cítíte, kde můžete dát pozornost a kde naopak ji opustit. Najít klid, trpělivost, bytí uvnitř.